اطلاعیه

به اطلاع اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران می رساند که نشست مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران در روز  چهارشنبه 8 دی ماه در برگزار می شود. در این جلسه موارد زیر جهت اصلاح و تغییر در اساسنامه به رای گیری گذاشته خواهد شد.

تغییرات در اساسنامه:

۱. تغییر تعداد کمیته ها از ۵ کمیته ای که در اساسنامه نام برده شده اند به ۸ کمیته که در حال حاضر فعال هستند.

۲. تغییر انواع عضویت:

الف. عضویت دانشجویی شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد و دانش آموختگان کارشناسی رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، مطالعات جهان.

ب. عضویت وابسته: دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی. روابط بین الملل. اندیشه سیاسی. جامعه شناسی سیاسی. مطالعات منطقه ای. مطالعات جهان.

ج. عضویت پیوسته:

دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان دکتری رشته های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

۳. در ماده ۶-۱- ذیل عضویت پیوسته، حداقل درجه دکتری در رشته های وابسته (سایر گرایش های جغرافیا و رشته های وابسته مانند علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی سیاسی، اندیشه سیاسی، مطالعات منطقه ای و مطالعات جهان) 

۴. در تبصره ۱-۲-۶- کلمه کمیته پذیرش اصلاح شده و بجای آن هیات مدیره انجمن جایگزین شود.

۵. تغییر مبلغ حق عضویت ها:

 الف. عضویت دانشجویی:

 500,000 ریال

ب. عضویت وابسته:

1,000,000 ریال

ج. عضویت پیوسته:

برای هیات علمی دانشگاه ها:

3,000,000 ریال

برای بقیه اعضا پیوسته:

1,000,000 ریال

لطفا تا روز پنج شنبه 2 دی ماه 1400 نظرات موافق یا مخالف با موارد فوق و همچنین پیشنهادات خود را به خط رسمی انجمن ژئوپلیتیک ایران 09122187095 در واتس آپ ارسال فرمایید.

هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا