امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با مرکز مطالعات آفریقا

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، شهریور ماه 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با مرکز مطالعات آفریقا با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر سیروس احمدی نوحندانی رئیس مرکز مطالعات آفریقا به امضا رسید. هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان انجمن و مرکز مطالعات آفریقا با هدف رفع نیازهای متقابل عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا