امضای تفاهم نامه بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با مرکز مطالعات آفریقا

در جهت ایجاد و گسترش زمینه های همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، روز هجدهم شهریور ماه 1400 تفاهم نامه ای بین انجمن ژئوپلیتیک ایران با مرکز مطالعات آفریقا با حضور دکتر هادی اعظمی رئیس هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دکتر سیروس احمدی نوحدانی رئیس مرکز مطالعات آفریقا به امضا رسید. هدف از این امضای این تفاهم نامه استفاده از توانایی های علمی و توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی، تحقیقاتی و اجرایی و استمرار ارتباط سازمان یافته میان انجمن و مرکز مطالعات آفریقا با هدف رفع نیازهای متقابل عنوان شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا