انتخاب فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک به عنوان نشریه شایسته تقدیر در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی: ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی

در هفتمین جشنواره بین­ المللی فارابی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار گردید، نشریه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک به عنوان نشریه شایسته تقدیر انتخاب و و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را از دست زیر محترم علوم دریافت کرد. این موفقیت را به تمامی اعضای محترم انجمن، هیأت مدیره و هیأت تحریریه فصلنامه تبریک و توفیقات روز افزون این عزیزان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

{yoogallery src=[/images/gallery/faslllllll] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا