کسب عنوان انجمن برتر توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران در سال 1392

انجمن ژئوپلیتیک ایران به پاس خدمات ارزنده در اشاعه و تعمیق دانش  جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در سال 1392  به عنوان انجمن برتر شناخته شد. این موفقیت بزرگ گامی به سوی ارتقاء علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران است که آن را به تمام اعضاء انجمن ژئوپلیتیک ایران و همچنین اساتید و دانشجویان این رشته تبریک می‌گوئیم.

هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا