انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار می کند

سفر علمی اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی و دانشجویان ارشد و دکتری ژئومورفولوژي و برنامه ریزی روستایی به مناطق مرزی استان خراسان رضوی (تایباد،سرخس، درگز) از روز چهارشنبه 23 اردیبهشت  لغایت پنج شنبه 24 اردیبهشت 1394 برگزار می گردد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا