اولین جلسه هیات مدیره جدید (دوره یازدهم) انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار شد.

اولین جلسه یازدهمین دوره هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران در ساعت 15:30 روز یکشنبه 7 اسفند ماه 1401 بصورت حضوری در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسین منتخب مجمع عمومی انجمن که در تاریخ 18 بهمن ماه 1401 برگزار شده بود حضور داشتند.

در این جلسه با رای گیری مخفی سمت های اعضا هیات مدیره به شرح ذیل تعیین شد.

جناب آقای دکتر محمد حسن نامی به عنوان رئیس هیات مدیره

جناب آقای دکتر حمیدرضا محمدی به عنوان نائب رئیس

جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت به عنوان دبیر

جناب آقای دکتر صادق کرمی به عنوان خزانه دار

جناب آقای دکتر سید هادی زرقانی به عنوان عضو اصلی هیات مدیره

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا