اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»

اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی»….
سخنران:
جناب آقای دکتر هادی اعظمی (دانشیار جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر علمی همایش)….
زمان:
جمعه، ۴مهرماه ۱۳۹۹، ساعت ۲۰،
در لایو اینستاگرام همایش…
اولین نشست آنلاین از سلسله نشست های همایش« ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی اعظمی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا