اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز

دانشکده علوم و فنون مرز دانشگاه علوم انتظامی امین با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و دیگر نهادها و دانشگاه های کشور برگزار میکند:

« اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز»

محورهای اصلی همایش:

 • هوشمندسازی و امنیت پایدار در مرزها
 • آینده پژوهی، آینده نگاری و تحولات مرزی
 • چالش های مرزبانی در مبارزه با جرائم مرزی
 • بازیگران منطقه ای، فرامنطقه ای، امنیت مرزها
 • تعاملات فعال دیپلماسی مرزی
 • مرزها و چالش های حقوقی

وب سایت همایش:

www.marz.jrl.police.ir

مقالات برتر در مجلات علمی منتخب چاپ خواهند شد.

 • فصلنامه علوم و فنون مرزی
 • فصلنامه پژوهشنامه مطالعات مرزی
 • فصلنامه دانش انتظامی
 • فصلنامه مدیریت منابع انسانی
 • فصلنامه انتظام اجتماعی
 • فصلنامه مدیریت انتظامی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 20 خرداد ماه 1401

تاریخ برگزاری همایش: 30 خرداد ماه 1401

محل برگزاری همایش:

انتهای اتوبان همت غرب- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان و اتوبان شهید خرازی- دانشگاه علوم انتظامی امین- دانشکده علوم و فنون مرز

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا