اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی

دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، “اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا: حکمرانی سرزمینی” را با تاکید بر حوزه های حکمرانی سرزمینی و سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، محیط زیست، کشاورزی، آموزش، امنیت، نوآوری و آینده، در تاریخ 13 آذر 1402برگزار می نماید.

https://kbgc.ir/

محورهای ویژه کنفرانس با تمرکز بر رویکردهای آزمایشگاهی و راهکارها و ساز و کارهای تجربی و مشارکتی حل مسئله های ناترازی انرژی، کاهش ارزش پول ملی، فقر و فاصله طبقتی، تمرکزگرایی و کاهش منابع آب در کشور تعریف شده است.
محورها و موضوعات:

حکمرانی سرزمینی؛ ضرورت‌ها، راهکارها و ساز و کارها

فرصت‌ها و چالش‌هاي حكمراني عمومي در عرصه سرزمين ايران

فرصت‌ها و چالش‌های فرهنگی و اجتماعی برای تحول در حکمرانی سرزمینی

تجربه‌پژوهی دانش بومی حکمرانی سرزمین در کشور

شاخص‌های ارزشیابی عملکرد حکومت در حکمرانی سرزمین

کشاورزی و امنیت غذایی مبتنی بر آمایش سرزمین

حکمرانی محیط زیست: تغییرات اقلیمی و بحران‌های حدی در کشور

ضرورت‌های آمایش جامع (مکانی، انسانی و موضوعی) در حکمرانی سرزمینی

ملاحظات اقتصادی در حکمرانی سرزمینی

ظرفیت‌های تحول دیجیتال و هوشمندسازی در حکمرانی سرزمین

هوش آینده پژوهی در حکمرانی سرزمینی

رهیافت‌های حکمرانی سرزمینی و توسعه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی

حکمرانی محلی و توسعه پایدار سرزمین؛ ساختارها و کارکردها

تنظیم‌گری و نهادهای تنظیم‌گر در حکمرانی سرزمین

حکمرانی آب‌های درون سرزمینی، مشترک و برون سرزمینی

هوش جغرافیایی و تاریخی در حکمرانی سرزمین

حکمرانی فراسرزمینی و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی

کلان‌روندها و سناریوهای آینده حکمرانی سرزمینی

پیچیدگی و عدم قطعیت‌های حکمرانی سرزمینی

دیپلماسی همسایگی و حکمرانی اقتصادی در غرب آسیا

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های پشتیبانی خط‌مشی در حکمرانی سرزمینی

رهیافت‌های نوآوری و خلاقیت در حکمرانی سرزمینی

رهیافت‌های حکمرانی سرزمینی در توسعه متوازن مدارس کشور

حکمرانی و انرژی: پیشران توسعه و امنیت سرزمینی

سلامت، بنیان توسعه پایدار جامعه

عدالت در نظام سلامت جمهوری اسلامی ایران

کارایی و بهره‌وری در نظام سلامت

شناخت آزمایشگاه خط‎‌مشی و حکمرانی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا