بازتاب خبری آیین نکوداشت دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی در رسانه های کشور

آئین نکوداشت مقام علمی دکتر سید یحیی (رحیم) صفوی، عضو هیات موسس و رئیس سه دوره هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و استاد دانشگاه تربیت مدرس عصر روز دوشنبه 17 بهمن ماه 1401 در مرکز همایش‌های شهید چمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس و به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران و دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری نهادها و سازمانهای کشور برگزار شد. این مراسم در رسانه های کشور بازتاب گسترده ای داشت.

https://www.isna.ir/photo/1401111713336/%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3

https://stu.modares.ac.ir/news/news-list/news-content?newsview=19203

https://telewebion.com/episode/0x542e8e5

https://37034832.khabarban.com/

http://shabestan.ir/detail/News/1251156

https://www.mehrnews.com/news/5701172/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

https://shoaresal.ir/fa/news/386383/%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3

https://khabarfarsi.com/u/140707724

https://iwna.ir/news/%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا