بررسی وضعیت کنونی ژئوپلیتیک منطقه خلیج فارس

انجمن آمایش سرزمین ایران  برگزار می کند:


سخنرانی علمی  دکتر محمدرضا حافظ نیا  استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

” بررسی وضعیت کنونی ژئوپلیتیک  منطقه خلیج فارس”

 

زمان:                   یکشنبه مورخ: 31/03/1394             ساعت:  9 صبح


مکان: تهران، خیابان سمیه، نبش پورموسی، مرکز نوآوری شاخص پژوه

 

شرکت برای عموم آزاد است


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا