برنامه ریزی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

برنامه ریزی شهری با رویکرد پدافند غیرعامل

دکتر پروانه زیویار

دکتر آزیتا رجبی

حسن حسینی امینی

نشر انتخاب 1395

رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد. لذا نیازمند مهار و هدایت است. سیاستگذاری رشد شهری، مسئولیتی خطیر است. زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانی­ها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاریها، به ویژه از ابعاد کالبدی آن جلوگیری نماید. شهر به عنوان یک موجود زنده و پویا همواره از گذشته های بسیار دور موضوع تفکر و اندیشه انسانها بوده است .امنیت به عنوان یکی از مولفه های مهم در تعیین مکان کاربری های شهری است. تحقق امنیت و توسعه پایدار را می توان با ایجاد و استقرار و ساخت فضاهای قابل دفاع و بکارگیری اصول پدافند غیرعامل میسر ساخت.

هدف از پدافند غیرعامل، استمرار فعالیت های زیربنایی، تامین نیازهای حیاتی، تداوم خدمات رسانی عمومی و تسهیل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران، تجاوز خارجی و حفظ بنیه دفاعی، به هنگام حملات خصمانه و مخرب دشمن از طریق اجرای طرح های پدافند غیرعامل و کاستن از آسیب پذیری مستحدثات و تجهیزات حیاتی و حساس کشور است. یکی از شاخه های کلیدی که نقش عمده ای در تکمیل اهداف پدافند غیرعامل دارد، استفاده از برنامه ریزی شهری و ضوابط و اصول آن می باشد.

کتاب حاضر در 5 فصل تنظیم شده است.

فصل اول: امنیت و شهر

فصل دوم: آسیب پذیری در شهر

فصل سوم: مدیریت بحران در شهر

فصل چهارم: تاب آوری شهری

فصل پنجم : برنامه ریزی دفاعی شهر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا