برگزاری اولین جلسه هیات مدیره در سال جدید

در تاریخ جمعه نوزدهم فرودین سال هزار و چهارصد و یک جلسه هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور دکتر اعظمی (رئیس هیأت مدیره)، دکتر قورچی (نایب رئیس)، دکتر قادری حاجت (عضو هیأت مدیره) و دکتر رئیس السادات (دبير انجمن) به صورت مجازی در فضای اسکایپ برگزار شد. طی این جلسه دکتر رئیس السادات گزارشی از فعالیت های انجمن در سال قبل ارائه دادند و سپس دکتر اعظمی برخی از اهداف برنامه های انجمن در سال جدید را تشریح کردند.همچنین اعضاء هیأت مدیره با آرزوی سالی خوب و با برکت برای انجمن و اعضاء محترم، برای سال جاری برنامه های انجمن را اولویت بندی کردند.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران

#جغرافیای_سیاسی

#ژئوپلیتیک

#هیأت_مدیره

#سال_1401

#قرن_پانزدهم_هجری_شمسی

#دکتر_هادی_اعظمی

#دکتر_مرتضی_قورچی

#دکتر_مصطفی_قادری_حاجت

#دکتر_سید_محمد_تقی_رئیس_السادات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا