برگزاری اولین جلسه هیات مدیره در سال جدید

در تاریخ جمعه نوزدهم فرودین سال هزار و چهارصد و یک جلسه هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران با حضور دکتر اعظمی (رئیس هیأت مدیره)، دکتر قورچی (نایب رئیس)، دکتر قادری حاجت (عضو هیأت مدیره) و دکتر رئیس السادات (دبير انجمن) به صورت مجازی در فضای اسکایپ برگزار شد. طی این جلسه دکتر رئیس السادات گزارشی از فعالیت های انجمن در سال قبل ارائه دادند و سپس دکتر اعظمی برخی از اهداف برنامه های انجمن در سال جدید را تشریح کردند.همچنین اعضاء هیأت مدیره با آرزوی سالی خوب و با برکت برای انجمن و اعضاء محترم، برای سال جاری برنامه های انجمن را اولویت بندی کردند.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران

#جغرافیای_سیاسی

#ژئوپلیتیک

#هیأت_مدیره

#سال_1401

#قرن_پانزدهم_هجری_شمسی

#دکتر_هادی_اعظمی

#دکتر_مرتضی_قورچی

#دکتر_مصطفی_قادری_حاجت

#دکتر_سید_محمد_تقی_رئیس_السادات

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا