برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران

اولین جلسه کمیته پژوهش و نوآوری انجمن در تاریخ دوشنبه 1400/09/08 ساعت 20 تا 21 در بستر اسکای روم با حضور آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران، آقای دکتر ناصر رضائی مسئول کمیته پژوهش و نوآوری و اعضا این کمیته برگزار شد. در این جلسه شرح وظایف اعضای کمیته بحث و مصوب شد. و هر یک از اعضا به معرفی خود پرداخته و درباره شرح وظایف و برنامه های آتی کمیته بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه آقایان دکتر احد محمدی، محمد یوسفی شاتوری و خانم مریم سلمانیان از دانشگاه تهران و آقای قاسم عباسیان فرد از دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا