برگزاری اولین جلسه کمیته پژوهش و نوآوری انجمن ژئوپلیتیک ایران

اولین جلسه کمیته پژوهش و نوآوری انجمن در تاریخ دوشنبه 1400/09/08 ساعت 20 تا 21 در بستر اسکای روم با حضور آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران، آقای دکتر ناصر رضائی مسئول کمیته پژوهش و نوآوری و اعضا این کمیته برگزار شد. در این جلسه شرح وظایف اعضای کمیته بحث و مصوب شد. و هر یک از اعضا به معرفی خود پرداخته و درباره شرح وظایف و برنامه های آتی کمیته بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه آقایان دکتر احد محمدی، محمد یوسفی شاتوری و خانم مریم سلمانیان از دانشگاه تهران و آقای قاسم عباسیان فرد از دانشگاه شهید بهشتی حضور داشتند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا