برگزاری جلسه دکتر اعظمی و دکتر رئیس السادات با دکتر محمد قصری

عصر روز 4شنبه 1401/04/22 ساعت 16 الی 17 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر محمد قصری (معاون علوم و فناوری فرماندهی انتظامی و رئیس پژوهشکده علوم انتظامی در محل پژوهشگاه علوم انتظامی برگزار شد. در این جلسه در مورد مسائل مختلفی مانند امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و معاونت عتف
و پژوهشگاه علوم انتظامی برگزار شد. در این جلسه در مورد مسائل مختلفی مانند امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین انجمن ژئوپلیتیک ایران و معاونت عتف و پژوهشگاه علوم انتظامی بحث و گفتگو گردید و مقرر شد تا مهیا شدن شرایط مناسب جهت امضای تفاهم نامه طرفین تا مهر صبر نمایند. اما برنامه ریزی ها و همکاری های لازم جهت برگزاری همایش های پیش رو ادامه یابد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا