برگزاری جلسه دکتر رئیس السادات با دکتر مهرزاد حمیدی

پیرو مکاتبات قبلی در خصوص همایش جام جهانی 2022 قطر، جلسه ای با حضور دکتر سید محمدتقی رئیس السادات (دبیر انجمن) و دکتر مهرزاد حمیدی (استاد مدیریت ورزشی و نماینده دکتر گائینی رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران) در روز دوشنبه 1401/04/20 ساعت 10 تا 11 در محل دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه پیرامون مسائل برگزاری همایش و برگزاری پیش نشست با موضوع ژئوپلیتیک و دیپلماسی ورزشی با همکاری دانشکده تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید برای برگزاری همایش در صورتی که امکان فراهم شود از ظرفیت پردیس کیش دانشگاه تهران هم استفاده شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا