برگزاری جلسه دکتر هادی اعظمی با دکتر محمدمهدی مروج الشریعه و دکتر حسین دهقان

ساعت 7:30 دقیقه صبح روز دوشنبه 1401/04/20 جلسه ای با حضور دکتر هادی اعظمی (رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران) و دکتر محمدمهدی مروج الشریعه (فعال در حوزه آمایش سرزمین به ویژه در سواحل مکران بوده و مسئولیتهای متعدد ملی و استانی از جمله استانداری چند استان را بر عهده داشته اند) و دکتر حسین دهقان (دبیر اجرایی توسعه سواحل مکران) در محل ستاد توسعه سواحل مکران برگزار شد.
در این جلسه پیرامون مسائلی نظیر همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران با مجموعه دبیرخانه سواحل مکران بحث و گفتگو شد و مصوب گردید: از آنجا که مطالعات متعددی در خصوص آمایش سواحل مکران انجام شده (بویژه مطالعات دکتر شریف زادگان)، مقرر گردید انجمن یک پروپوزال در خصوص تحلیل مطالعات پیشین که مشخص کننده گسل ها، ضعف ها و کاستی های آن باشد را در قالب RFP ارائه نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا