برگزاری سخنرانی آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا از طریق ویدئو کنفرانس

سخنرانی آقای دکتر  محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ) با عنوان تبیین قلمرو موضوعی و معرفتی جغرافیای سیاسی از طریق ویدئو کنفرانس در دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا