برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده انجمن ژئوپلیتیک ایران(نوبت دوم)

پیرو آگهی روزنامه اطلاعات مورخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم انجمن ژئوپلیتیک ایران به شماره ثبت : ۱۵۴۶۶ شناسه ملی : ۱۰۱۰۰۵۷۰۳۵۴ به شرح ذیل در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ برگزار می‌شود.

بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران که کارت عضویت معتبر دارند، دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم (از ساعت ۱۵ الی ۱۶) و مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم (از ساعت ۱۶ الی ۱۷) که در روز یکشنبه ۵ شهریورماه ۱۴٠٢ در محل تهران، خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه خوارزمی، درب مفتح (غربی)، سالن همایش دانشکده علوم زیستی (علوم زمین) تشکیل می‌شود شرکت نمایند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم:

١- ارائه گزارش عملکرد یکساله انجمن

٢- ارائه گزارش مالی انجمن

٣- ارائه گزارش بازرس انجمن

۴- تعیین حق عضویت

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم:

١- اصلاح بندهایی از اساسنامه

هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا