برگزاری همایش ملی ایران و همسایگان

موسسه آینده پژوهی جهان اسلام با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران، وزارت امور خارجه و سایر نهادها و دانشگاه ها برگزار می کند:

«اولین همایش ملی ایران و همسایگان»

محورها و زیر محورهای همایش:

 • سیاست همسایگی
 • مبانی و مفاهیم نظری سیاست همسایگی
 • تاریخچه سیاست همسایگی در ایران، اسلام و جهان
 • مطالعه تطبیقی سیاست همسایگی
 • سیاست همسایگی ج.ا. ایران: ضرورت، اهداف و الزامات
 • نقش نیروی مداخله­ گر در سیاست همسایگی منطقه ای
 • چالش­ها و فرصت­های سیاست همسایگی
 • ایران و ترتیبات امنیتی منطقه ­ای
 • رویکردها و مبانی نظری
 • ج.ا.ایران و نظم امنیتی درونزا در غرب آسیا
 • رویکرد همسایگان ج.ا.ایران به ترتیبات امنیت منطقه ای
 • سیاست و دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در منطقه
 • بحران در منطقه و ترتیبات امنیتی منطقه ­ای
 • قدرت­های بزرگ و ترتیبات امنیتی منطقه­ ای
 • ایران و همگرایی اقتصادی منطقه ­ای
 • چارچوب های مفهومی و نظریه­ پردازی در تبیین اقتصادِ سیاسی روابط همسایگی ج.ا.ایران
 • دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی توسعه­ گرا در بستر سیاست همسایگی
 • امنیت اقتصادی در بستر سیاست همسایگی
 • سیاست­ گذاری اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ایران
 • رژیم­ سازی و همگرایی اقتصادی در بستر سیاست همسایگی ج.ا.ایران
 • مدیریت مسائل و مقابله با آسیب­ های اقتصادی در بستر سیاست همسایگی
 • ایران و همکاری­های زیست محیطی منطقه­ ای
 • دیپلماسی، سیاست همسایگی و همکاری ­های زیست محیطی منطقه­ ای
 • ریزگردها، فرسایش خاک و همکاری­ های منطقه ­ای
 • بحران آب و همکاری منطقه­ ای
 • چالش­ ها و فرصت­ های همکاری زیست محیطی
 • امنیت زیست محیطی و همکاری­ های منطقه ­ای
 • رودهای مرزی مشترک با همسایگان (آلودگی، حق‌ آبه و بهره برداری مشترک از منابع)
 • تعاملات علمی، فرهنگی و تمدنی ایران و همسایگان
 • کدهای ژئوپلتیک ایران و همسایگان
 • بازنمایی­ های ژئوپلیتیکی ایران و همسایگان و کدهای ژئوپلیتیکی آن­ها
 • ظرفیت­ های استان­ های مرزی در تدوین کدهای ژئوپلیتیکی ایران و همسایگان
 • کدهای ژئوپلیتیک همگراساز متقابل بین ایران و همسایگان
 • کدهای ژئوپلیتیک واگراساز متقابل بین ایران و همسایگان
 • راهکارها و راهبردهای اتخاذ کدهای ژئوپلیتیکی همگراساز بین ایران و همسایگان
 • راهکارها و راهبردهای کاهش اثرات کدهای ژئوپلیتیکی واگراساز بین ایران و همسایگان
 • رقابت­های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران و همسایگان
 • ایران و محور مقاومت
 • محور مقاومت به منزله یک هویت منطقه ­ای
 • ژئوپلیتیک مقاومت و سیاست همسایگی
 • محور مقاومت و مبارزه با تروریسم و افراط ­گرایی
 • محور مقاومت و همگرایی ایران و همسایگان
 • محور مقاومت و امنیت منطقه­ ای
 • ایران، همسایگان و کریدورهای منطقه­ ای و بین المللی
 • كريدورهاي منطقه ­ای و بین المللی و دگرگوني هاي ژئوپوليتيكي منطقه غرب آسيا
 • گذر كريدورهاي بين المللي از ايران و قدرت ملي و توسعه اقتصادي
 • رقابت بين المللي قدرت­های بزرگ و شكل گيري و مسير كريدورها
 • ايران و همسايگان در تعیين مسيرهاي نهايي كريدورها در غرب آسيا
 • سیاست همسایگی و کریدورهای منطقه­ای و بین المللی
 • کریدورهای منطقه ­ای و بین المللی و همگرایی ایران و همسایگان
 • ایران و سازمان همکاری های شانگهای
 • تاریخ های مهم
 • تاریخ ارسال چکیده مقالات: 10 آبان ماه 1400
 • اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: 20 آبان ماه 1400
 • آخرین تاریخ ارسال اصل مقالات: 30 آبان ماه 1400
 • تاریخ اعلام داوری مقالات: 30 دی ماه 1400

 • تاریخ برگزاری همایش: هفته اول بهمن ماه 1400
 • آدرس سایت همایش:
 • www.ian.iiwfs.com

  این مطلب را به اشتراک بگذارید

  اسکرول به بالا