برگزاری چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:
➖چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان➖

◽مهمانان
?دکتر هادی ویسی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور
?جایگاه ایران در مناسبات ژئوپلیتیک
و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی خود

?دکتر محسن جان‌پرور
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
?نقش مدیریت مناطق مرزی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی ایران

◽دبیر نشست
?دکتر سیروس احمدی نوحدانی
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

? 24 آذر 1400
? ساعت 19
? https://www.skyroom.online/ch/iiwfs.com/geopolitic

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا