برگزاری چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:
➖چهارمین پیش‌نشست همایش ملی ایران و همسایگان➖

◽مهمانان
🔸دکتر هادی ویسی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور
📄جایگاه ایران در مناسبات ژئوپلیتیک
و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی خود

🔸دکتر محسن جان‌پرور
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
📄نقش مدیریت مناطق مرزی در رقابت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک مناطق پیرامونی ایران

◽دبیر نشست
🔸دکتر سیروس احمدی نوحدانی
استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

📆 24 آذر 1400
🕖 ساعت 19
🔗 https://www.skyroom.online/ch/iiwfs.com/geopolitic

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا