تبیین الگوی رقابت در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس

انجمن علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس  برگزار می کند:

سخنرانی علمی به مناسبت روز ملی خلیج فارس با موضوع

“تبین الگوی رقابت در منطقه ژئوپلیتیکی خلیج فارس”

سخنران : دکتر محمدرضا حافظ نیا

استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرسزمان: یک شنبه 14 اردبهشت 93 از ساعت 9.30 الی 12


شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.
همراه با پرسش و پاسخ

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا