تحلیل و بررسی سند همکاری 25 ساله ایران و چین

انجمن ژئوپلیتیک ایران در راستای رسالت علمی خود در خصوص تحلیل و بررسی موضوعات حوزه جغرافیای سیاسی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومی، روابط بین الملل و روابط منطقه‌ای، اقدام به تحلیل و بررسی سند همکاری 25 ساله ایران و چین کرده است. این بررسی در قالب طرح چهار پرسش از اساتید برجسته و صاحب نظران، جغرافیای سیاسی، روابط بین الملل، علوم سیاسی، تاریخ و… می باشد. سوالات مطرح شده به شرح ذیل می باشد…

سوال اول: سند مشارکت راهبردی ایران و چین، به عنوان یک سند بالادستی و نقشه راه در روابط ایران و چین که امروز امضا شده است تا چه اندازه می تواند می‌تواند به تعمیق روابط ژئوپلیتیکی دو کشور منجر شود؟

سوال دوم: مشارکت راهبردی ایران و چین چه تاثیری در مناسبات بین المللی بویژه در روابط چین و آمریکا و نیزروابط ایران و آمریکا می تواند داشته باشد؟

سوال سوم: تاثیر مشارکت راهبردی ایران و چین چه تاثیری در مناسبات ایران و روسیه و نیزروابط ایران و کشورهای اتحادیه اروپا  چه میتواند باشد؟

سوال چهارم: آیا مشارکت راهبردی ایران و چین، میتواند تاثیری در مناسبات منطقه ای بویژه در روابط چین و هند و نیزروابط ایران و کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی به ویژه خلیج فارس داشته باشد؟

سوالات فوق توسط جناب آقای دکتر قادری حاجت مطرح شد و با بررسی، ویرایش و تایید اعضا هیات مدیره برای استادان گرامی ارسال شد. و به ترتیب پاسخ  دهی در سایت و کانال انجمن ژئوپلیتیک بارگذاری خواهد شد.

ضمنا افراد صاحب نظر و پژوهشگران نیز می توانند با پاسخ به پرسش های فوق نظرات خود را به آدرس ایمیل انجمن ژئوپلیتیک ارسال کنند.

ادرس ایمیل انجمن

info@iag.ir

iraniangeopolitics1381@gmail.com

 

هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

09/01/1400

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا