تحولات شهر روستا و اهداف توسعه هزاره

نویسندگان: جیم یونگ کیم و کریتسن لگارد

مترجمین: دکتر حجت مهکویی و دکتر مریم شعبانی

انتشارات نشر انتخاب- 1393

شهرنشینی مسایلی دارد. در دو دهه گذشته، کشورهای در حال توسعه، به سرعت شهرنشین شده ­اند. تعداد زیادی از مردم با زندگی در سکونتگاه­ های شهری باعث رو به افزایش رفتن جمعیت شهرها شده ­اند؛ از حدود 1.5 میلیارد نفر در سال 1990 میلادی به 3.6 میلیارد (بیش از نیمی از جمعیت جهان) در سال 2014 رسیده است. گزارش ها نشان می ­دهد که نرخ فقر شهری به میزان قابل توجهی پایین ­تر از نرخ فقر در مناطق روستایی است و میزان دسترسی جمعیت شهری به خدمات عمومی اساسی تعریف شده توسط اهداف توسعه هزاره از جمله دسترسی به آب و امکانات بهداشتی سالم به مراتب بهتر از روستاییان است، اگرچه در مناطق شهری عدم تقارن در دسترسی بیشتر است. رشد زاغه­ نشینی می­ تواند باعث پایمال شدن رشد شهرها گردد، و بر دامنه فقر شهری و خارج شدن از خط دستاوردهای اهداف توسعه هزاره اثر گذار شود.

این کتاب در 4 فصل به بررسی تحولات شهر و روستا و اهداف توسعه هزاره پرداخته است. در فصل اول تفاوت­ های توسعه میان شهر و روستا بررسی شده است. در فصل دوم تحولات شهر و روستا بررسی شده است. فصل  سوم به اینکه شهرنشینی چگونه می ­تواند سبب تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه هزاره گردد، پرداخته است و در فصل چهارم که فصل آخر می ­باشد اهداف توسعه هزاره مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا