توسعه گردشگری از مهم ترین راهکارهای تحقق صلح و همگرایی در خاورمیانه

در نشست “اولویت های گردشگری دولت آینده” مطرح شد؛ توسعه گردشگری از مهم ترین راهکارهای تحقق صلح و همگرایی در خاورمیانه

تهران- با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در نخستین نشست اولویت های گردشگری دولت آینده راه حل های میان مدت و بلند مدت برای توسعه گردشگری در ایران از جمله تحقق صلح و همگرایی میان کشورهای منطقه مورد تاکید قرار گرفت.

https://www.razavi.news/fa/news/73822/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87/

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا