جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و مدیریت سیاسی فضا

قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند:


سخنرانی علمی:

جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و مدیریت سیاسی فضا


سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس


زمان: دوشنبه 31 فروردین ماه 1394   ساعت: 10-12


مکان: بزرگراه جلال آل احمد، تقاطع چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی طبقه چهارم، سالن دکتر میر حسنی


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا