جغرافیای سیاسی و حقوقی آب‌های ایران (خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر)

تألیف: دکتر محمد حسن نامی و  علی محمدپور

ناشر: زیتون سبز، سهره

بحث دریاها و آب از نیمه دوم قرن بیستم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از کشورها که قرون متمادی بر سر حاکمیت سرزمین ها منازعه داشته اند، امروز در دریاها و اقیانوس ها در حال رقابت با یکدیگرند و تلاش می کنند تا حداکثر اشکال مختلف حاکمیت خود را بر آنها افزایش دهند. ایران به لحاظ ژئوپلیتیکی بین دو پهنه دریایی، دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان، قرارگفته است. اهمیت استراتژیکی این دریاها، نقش آنها در قدرت کشور، وجود منابع غنی نفت و گاز و اختلاف ایران و کشورهای همسایه بر سر این دریاها اهمیت مطالعات عمیق و کارشناسی در خصوص آنها را، ضرورتی انکار ناپذیر کرده است. این کتاب در راستای همین امر تدوین شده است و نگاهی دقیق به وضعیت سیاسی و حقوقی این دریاها دارد.

این کتاب در  چهار  فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول: حقوق دریاها

فصل دوم: خلیج فارس و دریای عمان

فصل سوم: تنگۀ هرمز

فصل چهارم: دریای خزر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا