جوابیه ای بر حاشیه ای بر یک حاشیه

چندی پیش دکتر مهدی حسین پور مطلق مطلبی با عنوان حاشیه ای بر یک مراسم انتشار دادند که در کانال انجمن با نام خودشان انتشار داده شد و در پاسخ به مطالب ایشان جوابیه ای از سمت دکتر حسین ربیعی دبیر انجمن با عنوان حاشیه ای بر یک حاشیه منتشر شد. حال دکتر حسین پور مطلق مجددا نامه ای در جواب به جوابیه دکتر ربیعی برای انجمن ارسال کرده اند که در ادامه این نامه را می بینید.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا