حضور رایزن سیاسی سفارت ژاپن در ایران در انجمن ژئوپلیتیک ایران

نشست دکتر شریفی ساداتی و دکتر مراد کاویانی راد با  آقای هاجیمه اوئه دا، رایزن سیاسی  سفارت ژاپن در ایران در انجمن ژئوپلیتیک ایران انجام شد. این نشست به همت کمیته بین الملل انجمن تشکیل شد.  در این نشست دو طرف در زمینه همکاری های متقابل با یکدیگر به کفتگو پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{yoogallery src=[/images/gallery/japan] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا