حضور مؤثر ژئوپلیتیسین ها و جغرافیدانان سیاسی کشورمان در سیاستگذاری های کلان

تحولات گسترده در شیوه ­های اداره امور جوامع و روابط میان کشورها، سبب توجه ویژه ­ای به جایگاه کارکردی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی شده است. لذا  با توجه به اینکه تأثیرات متقابل جغرافیا و سیاست و بازتاب­ های فضائی آن در حوزه مطالعات ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی قرار دارد، توسعه این­گونه مطالعات و کشف قانونمندی­ها و مدل­سازی روابط متقابل بین متغیرها و ابعاد  مختلف آن می­ تواند راه را برای کاربردی کردن علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک بویژه در آمایش و ساماندهی سیاسی کشورها و فضاهای جغرافیائی هموار نماید. با این هدف کارگروه مطالعات ژئوپلیتیک و مدیریت سیاست داخلی کشور با عضویت آقایان دکتر عزت الله عزتی، محمدرضا حافظ نیا، مراد کاویانی راد، محمود واثق، نبی الله رشنو، عباس احمدی، ابراهیم رومینا، عطا الله عبدی و هادی اعظمی و به ریاست آقای دکتر نبی الله رشنو در وزارت کشور ایجاد شده است که هدف اساسی آن عملیاتی نمودن دیدگاه های  ژئوپلیتیسینها در مجاری سیاستگذاری و اجرایی کلان کشور است. لذا انتظار می­ رود که صاحبنظران این حوزه با ارئه پیشنهادات و دیدگاه های خود این کارگروه را در تدابیر و برنامه های مورد هدف، یاری نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا