حکم انتصاب مسئول کمیته انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر محمد زهدی گهرپور از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و عضو کمیته انتشارات انجمن طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ اول اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته انتشارات انجمن منصوب شد.

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا