حکم انتصاب مسئول کمیته روابط بین الملل انجمن ژئوپلیتیک ایران

دکتر فرخ فرخ نیا از اعضای پیوسته انجمن ژئوپلیتیک ایران و مدیر عامل موسسه مشاوره رابین پیوند پارس، طی حکمی از سوی رئیس انجمن جناب آقای دکتر هادی اعظمی از تاریخ 25 اردیبهشت ماه 1400 به مدت یکسال به عنوان مسئول کمیته پروابط بین الملل انجمن منصوب شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا