دریافت اعتبار علمی پژوهشی فصلنامه جغرافیای سیاسی

بر اساس آیین نامه تعیین اعتبار علمی نشریات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، فصلنامه جغرافیای سیاسی که با همکاری  دانشگاه فردوسی مشهد و انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر می شود، در جلسه کمیسیون بررسی نشریات علمی موفق به دریافت اعتبار علمی – پژوهشی شد.

این موفقیت را به کلیه دست اندرکاران فصلنامه جغرافیای سیاسی تبریک می گوییم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا