دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

“دومین همایش بین‌المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور” از تاریخ 10 تا 11 بهمن 1402 در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار میشود.

محورهای و زیر محورهای همایش:

1- علوم دریایی: علوم زیستی (جانوران دریا، بوم شناسی دریا، آلودگی دریا، زیست شناسی سلولی و ملکولی، زیست فناوری دریا)- علوم غیر زیستی (فیزیک دریا، شیمی دریا، اقیانوس شناسی).

2- منابع طبیعی دریا: شیلات (تکثیر و پرورش آبزیان، بوم شناسی شیلاتی، صید و بهره برداری آبزیان، فرآوری محصولات شیلاتی، بهداشت و بیماری آبزیان)- محیط زیست دریا (سنجش از دور، تغییر اقلیم، تنوع زیستی، آلودگی آب‌های داخلی، ارزیابی اثرات توسعه)- زمین شناسی دریا (ژئومورفولوژی و آمایش محیطی).

3- اقتصاد و مدیریت دریا: دریانوردی، حمل و نقل دریایی- مدیریت بازرگانی دریا (گمرک، بنادر و مناطق آزاد)- علوم اقتصاد (اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست)- ژئوپلیتیک دریا- علوم انسانی دریا.

4- مهندسی دریا: مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی- مهندسی معماری کشتی- مخابرات و الکترونیک دریایی- مهندسی ماشین آلات دریایی- انرژی های تجدیدپذیر.\

نشانی msd.kmsu.ac.ir برای آگاهی و ارسال مقالات در دسترس است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا