راه اندازی مرکز مطالعات مرزی در دفتر انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی

راه اندازی مرکز مطالعات مرزی در دفتر انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی بر اساس تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد با مرزبانی خراسان رضوی در روز چهارشنبه 1394/06/04 با حضور جمعی از اساتید از جمله :

جناب آقایان دکتر رهنما (ریاست دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد )

دکتر پیشقدم (معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر اعظمی(مدیر گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی)

دکتر زرقانی (هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر حسین زاده(هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر سجاسی (هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر جان پرور(هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

و از فرماندهی مرزبانی جناب آقایان سرهنگ پاسدار سعید کمیلی(جانشین فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی)

سرهنگ ستاد جهان شیر مظلوم ( رئیس اداره تحقیقات کاربردی مرزبانی خراسان رضوی)

از جمله اهداف راه اندازی مرکز فوق تعامل و همکاریهای علمی _ پژوهشی و آموزشی مانند حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، پروژه های تحقیقاتی، برگزاری همایشها، بازدیدهای علمی و … می باشد.

{yoogallery src=[/images/gallery/marziiiiiiii] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا