سفر علمی اساتید و دانشجویان گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد به شهرستان خواف 7 و 8 خرداد ماه 1394

به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی، سفر علمی  جمعی از اساتید و دانشجویان گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد به شهرستان خواف در تاریخ های  7 و 8 خرداد ماه 1394انجام شد.

 

{yoogallery src=[/images/gallery/khaaaaaaaaaaaf] width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا