سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا

انجمن علمی جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین و انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار میکند:

 

سخنرانی علمی فلسفه و ماهیت علم جغرافیا


سخنران: دکتر محمدرضا حافظ نیا ( استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس)


زمان: یکشنبه 16 آذر ماه 1393    ساعت 10 الی12

مکان: تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن،میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم زمین، سالن کنفرانس دانشکده

 


 


این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا