سخنرانی علمی: وزن ژئوپلیتیکی حوزه انتخابیه تهران در مناسبات قدرت

انجمن علمی دانشجویی جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تقدیم می کند:

سخنرانی علمی: وزن ژئوپلیتیکی حوزه انتخابیه تهران در مناسبات قدرت

سخنرانان:

دکتر مراد کاویانی راد: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

دکتر محمود صادقی: استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتر نبی الله رشنو:  مدرس دانشگاه

زمان سه شنبه 4 اسفند ماه 1394   ساعت 10 الی 12

مکان: دروازه دولت، ابتدای خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، سالن دانشکده علوم زمین روبروی تالار 17 شهریور

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا