سخنرانی پروفسور فوشه در دانشگاه فردوسی مشهد

طی دعوت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و مرکز پژوهشهای آسیای مرکزی از پروفسور فوشه،(متخصص مسائل جغرافیای سیاسی و استراتژیک فرانسه،سخنرانی علمی تحت عنوان جغرافیا و ژئوپلیتیک: ( ابزار درک جهان)، در ساعت 30/11 در تالارمرحوم دکتر رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.  همچنین بر اساس تفاهم نامه انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان رضوی و فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی و با حضور تعدادی از مرزبانان این استان و اعضای هیأت علمی دانشگاه،سخنرانی علمی با محوریت مرز توسط پروفسور فوشه در ساعت 10 صبح روز شنبه 16/8/1394 در تالار مرحوم استاد رجایی بخارایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

{yoogallery src=[/images/gallery//foshe111111]width=[150]}

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا