سلام به شرق

عبدالرضا فرجی راد ابعاد پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را تحلیل کرد.

با رسمیت یافتن فرآیند عضویت دائم ایران در «سازمان همکاری شانگهای» برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، ایران به یک پیمان منطقه ای حائز اهمیت خواهد پیوست. فارغ از اینکه عضویت در این پیمان و در پی آن، نزدیکی کامل به شرق و دور شدن هر چه بیشتر از غرب، تا چه اندازه می تواند به نفع یا ضرر ایران باشد، ظاهرا آنچه بیش از همه مغفول مانده، دستور کار و چشم انداز ایران برای عضویت در آن است. عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپولیتیک دانشگاه در این گفت و گو با تاکید بر اهمیت منطقه گرایی و فشارهای غرب علیه دو قدرت اصلی شرقی یعنی چین و روسیه، پیدایش و روند کار این سازمان را برگرفته از احساس نیاز شرق به کنشگری در برابر ایالات متحده و اروپا می داند.

ارجاع به این تحلیل

فرجی راد،عبدالرضا (1400) سلام به شرق، رسانه ژئوپلیتیک، انجمن ژئوپلیتیک ایران

درباره نویسنده

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا