سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3)

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

💠 وبینار تخصصی 3 💠

✳️➖ فضا از منظر ژئوپلیتیک انتقادی

🎙➖ سخنران:
آیدین ترکمه (دانشجوی دوره دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر دانشگاه یورک کانادا)

📕➖ برگزارکنندگان:
🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران
🔶➖ معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

📅➖ زمان: سه شنبه 28 مرداد ماه 1399

ساعت:  18 تا 20
لینک ورود:

https://vc3.khu.ac.ir/riq73jkimpl9/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا