سلسله درس گفتارهای جغرافیا و سیاست (وبینار تخصصی3)

انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی برگزار می کند:

✳️➖ سلسله درس‌گفتارهای جغرافیا و سیاست

? وبینار تخصصی 3 ?

✳️➖ فضا از منظر ژئوپلیتیک انتقادی

?➖ سخنران:
آیدین ترکمه (دانشجوی دوره دکترا جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر دانشگاه یورک کانادا)

?➖ برگزارکنندگان:
?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران
?➖ معاونت پژوهشی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی

?➖ زمان: سه شنبه 28 مرداد ماه 1399

ساعت:  18 تا 20
لینک ورود:

https://vc3.khu.ac.ir/riq73jkimpl9/

ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا