سلسله نشست های کارگاهی «ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژئوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی» (نشست دوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان جنوبی با همکاری انجمن علمی جغرافیای دانشگاه بیرجند برگزار می کند:
سلسله نشست های کارگاهی «ریشه یابی قدرت گیری مجدد طالبان در افغانستان از منظر رویکردهای ژیوپلیتیکی – ژئواستراتژیکی» (نشست دوم)

عنوان سخنرانی:

تحلیل ژئوپلیتیکی پیوند بحران اخیر افغانستان با روندهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آسیایی – جهانی

سخنران:

دکتر مصطفی رشیدی
دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

دبیر نشست:

دکتر وحید کیانی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه بیرجند و رئیس انجمن ژئوپلیتیک شعبه خراسان جنوبی)

زمان:

چهار شنبه 26 آبان ماه ۱۴۰۰
ساعت 18 تا 20

لینک ورود به نشست ؛


https://ac5.birjand.ac.ir/anjomanha2

  • ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.
  • ورود با گزینه میهمان (Guest) خواهد بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا