سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهاردهم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند….

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست …

گفتگوی چهاردهم….

جغرافیای سیاسی (آنچه هست و آنچه باید باشد) …

سخنران: دکتر محسن جان پرور: استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ –  ساعت:  ۲۰ تا ۲۱

مجری برگزاری: دکتر سید محمد تقی رئیس السادات – دبیر انجمن ژئوپلیتیک ایران

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

#انجمن_ژئوپلیتیک_ایران
#جغرافیای_سیاسی
#ژئوپلیتیک
#گفتگوی_زنده
#ژئوپلیتیک_سنتی
#ژئوپلیتیک_مدرن
#ژئوپلیتیک_پست_مدرن
#دکتر_محسن_جان_پرور
#دانشگاه_فردوسی_مشهد

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا