سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی دوم 💠

✳️➖ ابَر بحران آب، چالش موجودیت‌ ستیز ایران

سخنران:

🎙➖ دکتر سهراب عسگری (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور)

زمان:

📅➖ سه شنبه 11 شهریور 1399
ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا