سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی دهم 💠

✳️➖ استراتژی های ژئواکونومیکی در نظام بین الملل

سخنران:

🎙➖ دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان)

زمان:

📅➖ سه شنبه 20 آبان 1399

ساعت: 21 تا 22

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا