سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی سیزدهم ?

✳️➖ مفهوم سازی امنیت ملی و بین الملل در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

سخنران:

?➖ محمود نورانی : کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

زمان:

?➖ سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

ساعت: ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

? با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا