سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سیزدهم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

💠 گفتگوی سیزدهم 💠

✳️➖ مفهوم سازی امنیت ملی و بین الملل در جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

سخنران:

🎙➖ محمود نورانی : کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

زمان:

📅➖ سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹

ساعت: ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری : دکتر سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

🔹 با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اسکرول به بالا