سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:

✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست

? گفتگوی پنجم ?

✳️➖ تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده

سخنران:

?➖ دکتر خسرو صادق (پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک)

زمان:

?➖ سه شنبه 8 مهر 1399
ساعت: ۲۱ تا ۲۲

مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی‌های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا