سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هفتم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند….

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست…

گفتگوی هفتم …

سخنران:

سید نادر نوربخش: کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

عنوان سخنرانی:

بررسی رشد ملی گرایی در اروپا در دوره پسا کرونا

زمان:

سه شنبه 15 مهر  1399 –

ساعت:  21 تا 22

مجری برگزاری : سید محمد تقی رئیس السادات

پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران

https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic

با سخنرانی های زنده انجمن ژئوپلیتیک ایران همراه باشید.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا