سومین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند:

سومین دوره انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی

موضوعات انتخاب:

انتخاب برترین کتاب سال های 1391، 1392 و 1393

انتخاب برترین رساله سالهای 1391، 1392، 1393

انتخاب برترین پایان نامه سال های 1391، 1392 و 1393

شرایط شرکت در مسابقه:

1- اثر باید مربوط به سال های فوق الذکر باشد.

2- از رساله دکتری و پایان نامه با درجه عالی در سال های فوق الذکر دفاع شده باشد.

3- کتاب باید به چاپ رسیده و منتشر شده باشد.

جهت شرکت در مسابقه، دو نسخه از کتاب، یک نسخه از رساله یا پایان نامه به همراه کپی صورتجلسه دفاع و CD مربوطه به دبیرخانه انتخاب برترین آثار علمی جغرافیای سیاسی ارسال شود.

توجه: آثار ارسالی به دبیرخانه باز پس فرستاده نمی شوند.

 

آخرین مهلت ارسال آثار:     1394/07/30

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان سمیه، جنب برج سپهر، ساختمان خاقانی، ورودی غربی، طبقه 5 واحد 46   کد پستی: 1571838548

تلفن: 88342488 و88323527

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا