سومین نشست علمی و تخصصی «مدیریت هوشمند بحران»

سازمان مدیریت بحران با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی دانشگاه تهران برگزار میکند:

سومین نشست علمی و تخصصی «مدیریت هوشمند بحران»

سخنرانان:

دکتر محمدحسن نامی (رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)

دکتر محمودرضا دلاور (استاد و مدیر قطب علمی مهندسی نقشه برداری در مقابله با سوانح طبیعی دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران)

دکتر مهدی زارع (استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

دکتر محمد کارآموز (استاد دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشکدگان فنی، دانشگاه تهران)

دکتر رحیم سرور (استاد گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)

دبیر پنل:

دکتر احسان علی پوری (مدیر کل تحقیقات، تدوین ضوابط و آینده پژوهی سازمان مدیریت بحران کشور و مشاور رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران)

زمان: سه شنبه 9 خرداد ماه 1402. ساعت: 15 تا 17

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی، طبقه 7

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا